August 21, 2012

MOYOWOS game reserve

Moja ya ziara ambayo sitaisahau maishani mwangu katika Pori la akiba MOYOWOSI.Pori hilo ni moja ya rasiliamali nzuri Watanzania tunayotakiwa kujivunia. Kuna wanyama wengi na wa aina mbali mbali

No comments:

Post a Comment